Deboura Cinema presenta os videoxogos d'O Pequeno MagoBieito Dubidoso é protagonista da película de debuxos animados “O Pequeno Mago” onde se recría a historia da cidade de Tui na Idade Media, as invasións normandas, as loitas polo poder e as intrigas dos que gobernaban.

Deboura Cinema, empresa produtora da película, tamén editou uns videoxogos utilizando como base a banda sonora e as ilustracións del filme. Neles os usuarios poden acceder, segundo o nivel de dificultade que escollan, a diversas historias baseadas en el argumento. Os videoxogos ademais de ser de diferentes temáticas poden xogarse individualmente ou en grupo.